Programiranje 2 VS

Predavatelj: Marjan Mernik
Asistent:

Matej Črepinšek

Tomaž Kosar

Letnik: 1. letnik, R-IT VS

Vsi aktualni podatki s potekom predmeta se nahajajo na E-ŠTUDIJ-u. Za pregled teh vsebin morate imeti iz referata dodeljeno uporabniško ime in morate biti vpisani v predmet. Na eštudij-u se nahajajo besedila nalog iz vaj, gradiva iz predavanj, rezultati (vmesnih) izpitov, domače naloge in ostale informacije.