Programiranje II VS

Predavatelj: Marjan Mernik
Asistent: Matej Črepinšek
Tomaž Kosar
Miha Ravber
Matej Moravec
Letnik: 1. letnik, R-IT VS
Podrobnosti: Opis predmeta


Vsi aktualni podatki s potekom predmeta se nahajajo na E-ŠTUDIJ-u. Za pregled teh vsebin morate imeti iz referata dodeljeno uporabniško ime in morate biti vpisani v predmet. Na eštudij-u se nahajajo besedila nalog iz vaj, gradiva iz predavanj, rezultati (vmesnih) izpitov, domače naloge in ostale informacije.